... ELEMENTER

  Kasko

  Nakliyat

  İşveren Mesuliyet

  Konut Poliçesi

  İşyeri Poliçesi

  Elektronik Cihaz

  Zorunlu Deprem - DASK

... SAĞLIK

  Sağlık Sigortaları

  Plan Karşılaştırma

  Online Teklif

  Seyahat Sağlık

  Seyahat Sağlık Formu

... KURUMSAL

  Kurumsal Hizmetler

  Çözümler

  Fizibilite Etüdü

  Referanslar

... BİLGİ

  Anlaşmalı Kurumlar

  Anlaşmalı Servisler

  Hasar Anında

  Linkler

  Referanslar

  Haberler

  Formlar

...İNTERAKTİF

  Teklif

  Poliçemi Hatırlat

  Ziyaretçi Defteri

  Soru-Cevap

  Bilgi İstiyorum

  Ip: 3.239.236.140

  Yönetim

  Sayaç: 16238

% 80 ödemeli 5.000 YTL Limitli - 1.000 YTL muafiyetli Alternatif Network B Ayakta Tedavi Planı

 • Alt teminatlar, ana teminat limiti dahilinde değerlendirilecektir.
 • Yurtdışı yatarak ve yurtdışı ayakta tedavi teminatına ait faturalarda International Hospital kısıtlaması bulunmaktadır.

 • % 80 ödemeli 5.000 YTL Limitli - 1.000 YTL muafiyetli Alternatif Network B Ayakta Tedavi PLANI PRİM TABLOSU

  Bilgi:

  Tablodaki primler standart primleri göstermektedir. Beyanınıza istinaden yapılacak olan indirimler uygulanmamıştır.
  Daha fazla bilgi için bize danışabilirsiniz.

  Acil Durumlar

 • Suda Boğulma
 • Trafik Kazası
 • Tecavüz
 • Yüksekten Düşme
 • Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları
 • Elektrik Çarpması
 • Donma, soğuk çarpması
 • Isı çarpması
 • Ciddi yanıklar
 • Ciddi göz yaralanmaları
 • Zehirlenmeler
 • Anafilaktik şok
 • Omurga ve alt ekstremite kırıkları
 • Kalp krizi ve, hipertansiyon krizleri
 • Akut solunum problemleri
 • Şuur kaybına neden olan hertürlü organik kusur
 • Ani felçler
 • Ciddi genel durum bozukluğu
 • Yüksek ateş (39,5 üzeri)
 • Diabet ve üremik koma
 • Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı
 • Akut batın
 • Akut masif kanamalar
 • Menenjit, ensefalit, beyin apsesi
 • Renal Kolik,
 • Gebelikte kanama, erken mebran rüptürü, preklemsi (düşük tehtidi), (Yurtiçi doğum teminat limiti dahilinde değerlendirilecektir)

 • Aşağıdaki haller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya herhangibir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışıdır

 • Harp, harekat, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar
 • Cürüm işlemek ve cürme teşebbüs
 • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması
 • Zelzele, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması
 • Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı sabotaj
 • Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri
 • Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı haller


  STANDART İSTİSNALAR

 • 1- Poliçe başlangıç tarihindensonra belirlenmiş, ileri yaşta ortaya çıksa dahi doğumsal (Konjenital) anomali ve hastalıklar, genetik hastalıklar, hertürlü genetik hastalık/durum araştırması, taranması ile ilgili tetkikler (kabul edilen hamilelik takibi hariç), yapı bozuklukları, motor mental gelişim ve büyüme bozuklukları, aksine bir sözleşme belirlenmedikçe premature bebek ve kuvez masrafları (Bebek doğuştan sigortalanmış olsa dahi) (Sigortalının şirketimizdeki sigortalılık döneminin enaz 3 yılını tamamlamış olması ve Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü'ne hak kazanmış olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır.
 • 2- Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan ve beyan edilmeyen mevcut rahatsızlık ve hastalıklar ve bu hastalıkların nüks ve komplikasyonları dahil ( tanı ve tedavi yapılmış olsun olmasın) her türlü sağlık gideri
 • 3- Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar
 • 4- Alzheimer, yaşlılıktan ileri gelen bunama ile Alzheimmer, Parkinson, Sara (Epilepsi) ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan Antipsikotik,Antisiyolitik,Antikonvülzan, ve tüm psikotrop ilaçlar, ( Sigortalının şirketimizdeki sigortalılık döneminin en az 3 yılını tamamlamış olması ve Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü'ne hak kazanmış olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır.)
 • 5 - Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin kullanımı sonrası oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve oluşan kazalara ait giderler.
 • 6- Profesyonel, amatör veya hobi amaçlı olsun olmasın tüm tehlikeli spor faaliyetleri ve/veya bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli faaliyetlerden doğan masraflar 1500USD ile limitlidir. (Dağcılık, Solunum cihazları ile dalma, Uçak ve Planör Pilotluğu, Parapant, delta kanatla uçma, ata binme, kayak yapma, ulaşım amaçlı olsa dahi motorsiklet kullanma, vb..
 • 7- Alternatif tadavi yöntemleri (Akupunktur, hipnoz, yoga, mezoterapi, ayurveda, kaplıca ve içmece tedavileri vs..) ve Sağlık bakanlığı ruhsatı olmaksızın çalışan merkezler ile senatoryum, preventoryum ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan tedaviler; bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler. TTBAUT ( Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi )nde karşılığı olmayan işlem/tedaviler, kilo, iştah bozukluklarına ilişkin zayıflama ve kilo alma programları veya tedavi ile ilgili harcamalar.
 • 8- Tıp doktoru olmayan kişiler, diş hekimleri veya Sağlık Bakanlığı çalışma ruhsatı bulunmayan merkezlerce yapılmış ve/veya istenmiş olan tanı amaçlı inceleme, tedavi ve muayene digerleri, reçete edilmiş tüm ilaç ve malzemeler
 • 9- Tanımlamalar Kısmında belirtilen Gereksiz Yatarak Tedavi İşlemleri ve belirli bir şikayet ve/veya hastalığa bağlı olmayan, şikayetle ilgisiz yapılan tanı ve tedaviler ile ilgili harcamalar ( Check up, Rutin Kontrol vb.. )
 • 10- Poliçenin geçerlilik süresinde adli bir kaza sonucu meydana gelmedikçe; plastik ve rekonstüriktif cerrahi, işitme kusuru cerrahisi, diş - dişeti, kırılma kusuru ve tüm bunlarla ilgili yapılan tetkik ve tedavi işlemleri (kaza sonucu oluşsa dahi implant, değerli metal masrafları)
 • 11- İlaç olarak kabul edilmeyen malzelemer, Tarım bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış her türlü madde ve kimyasallar, resmi ithal edilmemiş tüm ilaçlar ile her türlü external protezler ve destek protezleri (Yatarak Tedavi Teminatı bünyesinde değerlendirilmeyecek olanlar), vücudun günlük ihtiyacını karşılamak ve genel sağlığı korumak amacıyla kullanılan vitamin kombinasyonları ve/veya beslenme düzenleyici preparatlara (baston, bileklik, topuk, aslılık, evde kullanılan nemlendiriciler, vücuda dışarıdan takılan cihazlar sargı bezleri, ilaçla alınmayan enjektörler, bantlar, gözlük lens, lens solüsyonu, diş macunu ağız ve bakım preperatları, steril deniz suları vb.. ) ait masraflar ile telefon, TV, kafeterya, idari hizmet paramedikal hizmet ve servis ücreti gibi tedavi için gerekli olmayan sair giderler
 • 12- Allerji için yapılan aşılar, immünoterapiler ile sivilce (Akne) saç dökülmesi (şampuanlar, cilt kremleri, sabunları, vb kozmetikler), teleanjiektazi ile ilgili her türlü tedavi ile ilgili harcamalar
 • 13- Her türlü doğum kontrolleri, tüp bebek, penil protez, kısırlık, kısırlaştırma (Folikül takibi, histeropisalpingografi, spermiogram, adhezyoliziz, tuboplasti vb. gibi ), cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsiyet değiştirme operasyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (bulaşma yoluna bakılmaksızın sifiliz, gonore şankroid, lenfograniloma venerum, granüloma inguinale hastalıkları, genital kondilomalar) AIDS ve bunlarla ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri ile tıbbi gereği olsa dahi sünnet ile ilgili tüm harcamalar
 • 14- Yüzeysel varis tedavisi ( Skleroterapi, lazer, ışın, masaj, çorap vs..)
 • 15- Skolyoz rahatsızlığı için yapılacak tetkik ve tedaviler ile ilgili tüm harcamalar (Sigortalının şirketimizdeki sigortalılık döneminin enaz 3 yılını tamamlamış olması ve Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü'ne hak kazanmış olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır.
 • 16- Nazal Septüm Deviasyonu ve konka hipertrofisi için yapılan tedaviler (Sigortalının şirketimizdeki sigortalılık döneminin enaz 3 yılını tamamlamış olması ve Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü'ne hak kazanmış olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır.
 • 17- Organ kan naklinde verici ile ilgili masraflar
 • 18- Resmen ilan edilmemiş salgın hastalıklar ve kötü niyetle başlatılmış salgın hastalıklar
 • 19- Sağlık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tanı, tedavi veya hertürlü cerrahi müdahalelerdeki hatalar sonucu doğacak sağlık giderleri
 • 20- Hastalığa karşı koruyucu her türlü işlem ile tetanoz, kuduz ve Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yeralan 0-5 yaş çocuk aşıları haricindeki tüm aşılar (Aşı öncesi veya sonrası yapılan tetkikler ile aşı uygulama bedelleri dahil)
 • 21- Medikal İşlem Merkezi (MİM) tarafından onaylanmayan özel hemşirelik giderleri (Evde bakım teminatı dışında) ve GENEL ŞARTLARDA Acil Durum olarak belirtilen durumlar dışındaki ambulans giderleri


  STANDART BEKLEME SÜRELERİ

  Adli Bir Kaza Sonucu Oluşmadıkça 12ay Bekleme Süresi Olan Durumlar
 • 1- İç organ fıtıkları, hemoraid, anal fissür, pilonidal sinüs
 • 2- Tonsilektomi (Bademcik), adenoid vegetasyon, uvuloplasty, kulakzarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi
 • 3- Kanser, her türlü tümör, polipler ve hiperplaziler
 • 4- Hamilelik, normal veya sezeryan doğum,, düşük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon
 • Şeker hastalığı
 • Tiriod hastalıkları
 • Rahim miyomları, over kistleri, histerektomi, endometriosis
 • Varikosel, hidrosel, spermatosel, kordon kisti ve epiddim kisti
 • Omurga cerrahisi ve disk hernileri
 • Her türlü diz cerrahisi
 • Varis ve ven trombozu
 • İskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon ve komplikasyonlar, (akut miyokard enfarktüs nedeniyle başlayan yıl içerisinde acil tedaviler bu kapsamda değerlendirilmez)
 • Üriner sistemin taşlı hastalıkları ve böbrek taşları için yapılacak tedaviler
 • Bütün endoskopik, laparoskopik işlemlr ve anjiografiler
 • Katarakt, glokom
 • Nevüs
 • Safra kesesi ve safra yolları taşlı hastalıkları
 • Kronik hastalıklar için yapılacak evde bakım hizmetleri
 • Menapoz, osteoporoz ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kronik hastalık tedavileri


 •  
   
    Pwdesk  © Copyright 2003 - 2006 75sigorta.com All Rights Reserved. 
      This portal coded by Pwdesk, for more Information click here..