... ELEMENTER

  Kasko

  Nakliyat

  İşveren Mesuliyet

  Konut Poliçesi

  İşyeri Poliçesi

  Elektronik Cihaz

  Zorunlu Deprem - DASK

... SAĞLIK

  Sağlık Sigortaları

  Plan Karşılaştırma

  Online Teklif

  Seyahat Sağlık

  Seyahat Sağlık Formu

... KURUMSAL

  Kurumsal Hizmetler

  Çözümler

  Fizibilite Etüdü

  Referanslar

... BİLGİ

  Anlaşmalı Kurumlar

  Anlaşmalı Servisler

  Hasar Anında

  Linkler

  Referanslar

  Haberler

  Formlar

...İNTERAKTİF

  Teklif

  Poliçemi Hatırlat

  Ziyaretçi Defteri

  Soru-Cevap

  Bilgi İstiyorum

  Ip: 18.234.247.75

  Yönetim

  Sayaç: 17329

 

HASAR ANINDA


TEMINATLAR

GENEL SARTLAR

 


İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

İş sahipleri ekip ve ekipman açısından devamlı risk altındadır. Çalıştırdığı kişiler ve onların hakları açısından bakıldığında işverenin mali kapasitesinin üzerine çıkan kazalar oluşabilir. Genel Sigorta’nın işveren mali sorumluluk sigortası işvereni geniş teminatlarla koruyan bir poliçe sunmaktadır. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverenin sorumluluğu nedeni ile işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK’nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere poliçede yazılı teminat limitine kadar teminat altına alınır.

 

 

TEMiNAT KAPSAMI

Ana Teminatlar

 • Kişi başına bedeni zararlar
 • Kaza başına bedeni zararlar

  Istege Baglı Ek Teminatlar

 • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları*
 • İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazaları*
 • T.C. sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları
 • Meslek hastalıkları nedeni ile doğacak tazminat talepleri
 • Manevi tazminat talepleri *T.Genel Sigorta A.Ş tarafından otomatik olarak poliçeye dahil edilmektedir.

 •  

   
   
    Pwdesk  © Copyright 2003 - 2006 75sigorta.com All Rights Reserved. 
      This portal coded by Pwdesk, for more Information click here..