... ELEMENTER

  Kasko

  Nakliyat

  İşveren Mesuliyet

  Konut Poliçesi

  İşyeri Poliçesi

  Elektronik Cihaz

  Zorunlu Deprem - DASK

... SAĞLIK

  Sağlık Sigortaları

  Plan Karşılaştırma

  Online Teklif

  Seyahat Sağlık

  Seyahat Sağlık Formu

... KURUMSAL

  Kurumsal Hizmetler

  Çözümler

  Fizibilite Etüdü

  Referanslar

... BİLGİ

  Anlaşmalı Kurumlar

  Anlaşmalı Servisler

  Hasar Anında

  Linkler

  Referanslar

  Haberler

  Formlar

...İNTERAKTİF

  Teklif

  Poliçemi Hatırlat

  Ziyaretçi Defteri

  Soru-Cevap

  Bilgi İstiyorum

  Ip: 54.85.57.0

  Yönetim

  Sayaç: 17329

 TEMINATLAR

GENEL SARTLAR

 


Nakliye Sigortası için Doğru Adrestesiniz..!

Gemi, kamyon, uçak veya tren gibi vasıtalarla bir yerden başka bir yere nakledilen yükün, bu sevkiyat esnasında meydana gelebilecek rizikolara karşın teminat altına alınmasıdır.

 

 

TEMiNAT KAPSAMI

Emtia Nakliyat Sigorta Poliçesi ile yükünüz taşıma esnasında karşılaşabileceği tehlikelere karşı teminat altına alınmaktadır.
Nakil vasıtası ne olursa olsun, malın yüklendiği andan alıcıya teslimine kadar, mallarınız güvence altındadır.

Emtia nakliyat sigortalarında sigortalının arzusu doğrultusunda aşağıdaki teminatlar uygulanabilmektedir.


Geniş Teminat (All Risks)
Bu teminat adından da anlaşılacağı gibi geniş kapsamlı güvence sağlar. Ancak aşağıda belirtilen riskler teminat dışındadır.
- Yakın sebebi gecikme olan hasarlar
- Malın bünyesinden, üretiminden kaynaklanan hasarlar (gizli kusur),
- Fire, çürüme, bozulma atmosferik pas,oksidasyon v.s gibi malın özelliğinden kaynaklanan hasarlar,
- Ambalaj yetersizliği,malın ticari geleneklere ve uluslararası standartlara göre hazırlanmış olmaması,
- Sigortalının veya adamlarının/vekillerinin kasıtlı kötü niyetine affedilebilecek hasarlar

Dar Teminat
Dar teminat belirli riskleri karşılamaktadır.
Nakil vasıtası aracın,aşağıda sayılan risklere maruz kalması sonucu taşınan emtianın hasarlanması hali sigorta kapsamındadır.

Gemi için;
- Alabora olması,karaya oturması,başka bir deniz aracı ile çarpışması
- Müşterek Avarya

Kamyon için;
- Yangın,yıldırım,seylap,dere taşması,heyelan,köprü yıkılması
- Çarpışma,devrilme

Tren için;
- Raydan çıkma,çarpışma
- Vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya buna benzer bir hasara uğraması
- Demiryoluna ait diğer yapıların yıkılması


Tam Ziya

Malınızı, eşyanızı naklettiğiniz aracın "tamamen hasarlanması" sonucu, sigortalı malların da "tamamen hasarlanması" halinde oluşacak zararları karşılar.

 

 
 
  Pwdesk  © Copyright 2003 - 2006 75sigorta.com All Rights Reserved. 
    This portal coded by Pwdesk, for more Information click here..